สิงโปร์เป็นเมืองนึงครับ ที่เดินไปทางไหนก็จะมีแต่ของน่าทาน
วันนี้ผมเลยจะ แนะนำร้านอาหารข้างทางอร่อย ๆ ที่สิงคโปร์
ซึ่งอยู่ริมถนนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เลย หาไม่ยาก แถมอร่อยด้วย