เตรียมเดินทางไปเที่ยวกระบี่ โดยแอร์เอเซีย
ที่จองโปร 100 บาทไว้ปีที่แล้ว แต่เนื่องจากงก
เลยไม่ได้โหลดกระเป๋า วันนี้เลยต้องแบกกระเป๋าขึ้นเครืองอานเลย