มาริษา รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงดาว อยู่ใกล้กับดอยหลวงเชียงดาวเลยครับ
จากเชียงใหม่วิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านแยกแม่ริม แม่แตง ขึ้นไปเรือย ๆ ครับ