ไร่เลย์เป็นหาดที่สวยงามแห่งนึงในจังหวัดกระบี่ครับ โดยอยู่ติดกับอ่าวนาง แต่การเดินทางต้องนั่งเรือไป
เนื่องจากตัวหาดไร่เลย์นั้นโดนล้อมรอบด้วยภูเขา