ส่วนด้านบนหอคอยบรรหารแจ่มใสนั้นจะมีประมาณ 3 ชั้นมั้งครับ จำไม่ค่อยได้ แหะ ๆ เพราะตอนไปเค้าปิดปรับปรุง
ชั้นที่เป็นสวนอาหาร ชั้นบนสุดจะเป็นชั้นที่ไว้ชมวิวครับ ก็จะเป็นวิวรอบหอคอย 360 องศา
ยิ่งขึ้นไปตอนดึกยิ่งสวยครับ ลองมาชั้นสองจะเป็นพวกของฝากต่าง ๆ ครับ