8 ร้านอร่อยใน Hongkong / Kowloon ที่ไปแล้วจะติดใจ

ฮ่องกงนี่เรียกว่าใกล้บ้านเรามากเลยค่ะ แล้วยิ่งปัจุจุบันตั๋วเครื่องบินมีโปรโมชั่นเยอะมาก
เราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงนี่แข่งกันลดราคามากมาย
เรียกได้ว่าแทบจะนั่งเครื่องบินไปหาอะไรกินแล้วกลับยังได้เลย เวอร๋ไปไหม 555