Skip to main content

แนะนำร้านกาแฟที่ซอยลาดพร้าว 101 ร้าน A L

ตัวร้านกาแฟ A Little Cup ลาดพร้าว 101 ตกแต่งได้สวยงาม บรรยากาศสบายตา
ด้านหน้าร้านมีพื้นหญ้าสีเขียว ดูแล้วเหมือนกินกาแฟในทุ่งหญ้า

ร้านกาแฟน่านั่งในกาญจนบุรี ร้าน one tea

แนะนำร้านกาแฟน่านั่งในกาญจนบุรีครับ ร้านอยู่ในตัวเมืองเลย
หาไม่ยากครับพอเข้าเมืองการญจนบุรีผ่านตลาดแล้วเลี้ยวขวา
ข้ามทางรถไฟเลยไปประมาณ 300 เมตร ครับ