หยุดยาวช่วงก่อนเข้าพรรษาเลยถือโอกาสไปเที่ยวแดนอีสาน ที่จังหวัดชัยภูมิครับ
ระหว่างทางก็จะผ่านหลายจังหวัด แต่ละจังหวัดก็มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ดูแล้วเป็นสีสรรดีครับ