วันนี้นึกอยากกิน buffet ขึ้นมา ก็เลยตกลงกันว่าจะไปหาบุฟเฟ่ต์กิน
ตกลงกันได้ว่าจะกินที่ร้าน AKA ซึ่งมีเมนู buffet ให้เลือก 2 แบบ เป็นแบบปย่าง และแบบต้ม