พิกัดคร่าวร้านเจ๊จ้อน ๆ อยู่ใกล้กับองค์พระปฐมเจดีย์ ครับหน้าซอยจะมีร้าน Family Mart ครับ
เข้าไปประมาณ 100 เมตร ก็เจอร้านครับ