เที่ยว ภูทอก ภูเรือ จังหวัดเลย

ต่อจากเชียงคานนะครับ…

ไปเชียงคานห้ามพลาดเลยครับ ต้องขึ้นภูทอก
พระอาทิตย์กลมโต ทะลุหมอกหนา กับแสงแดดอ่อน ๆ