บ้าน น้ำ จันทร์ ฉะเชิงเทรา

ร้านอาหารบรรยากศดี ๆ บ้าน น้ำ จันทร์ ที่ฉะเชิงเทราครับ
ร้านนี้อยู่ใกล้ตลาดน้ำบางคล้าครับ