ค่าเข้าน่าจะประมาณคนละ 120 บาทครับ มีสัตว์ที่ไม่เคยเห็น […]