การที่เราจะได้เที่ยวสถานที่ต่าง ๆ อย่างมีความหมายนั้น หากเราได้รู้ประวัติและ
ความเป็นมาของสถานที่นั้น ๆ ก็ตะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของบ้านเมืองนั้นมากขึ้น
และทำให้การท่องเที่ยวของเรานั้น ดูมีความหมายขึ้นครับ

ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนั้นมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อยู่ใจกลางเมืองเลย
ถ้าไปนครศรีธรรมราชทั้งที ก็อยากให้ลองแวะเข้าไปดูกันครับผม
จะได้รู้ประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองนั้น และ อาจทำให้เราตกหลุมรักที่นั่นโดยไม่รู้ตัวครับ 🙂

….

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 11 นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดสวนหลวงตะวันออกมาก่อนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์
เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2517 จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในแถบภาคใต้ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร มีห้องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช้พื้นบ้าน
ส่วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2519 มีหนังสือเก่าที่หายาก
และหนังสือสำคัญอื่น ๆ ส่งมาจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางไว้ศึกษา

 

การบริการ ( การเข้าชม/วันเวลาเปิด-ปิด/การติดต่อ/ร้านหนังสือฯลฯ )

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช มีการบริหารงานในบริการ การศึกษา และประชาสัมพันธ์ดังนี้

1.   การเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม               คนไทย                   30         บาท
คนต่างประเทศ       150         บาท
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมเข้าชม
พระภิกษุสามเณร
นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
และแขกของทางราชการ
2.   วันเวลาเปิด- ปิด

เปิดทำการตั้งแต่ วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 –12.00 น. และเวลา 13.00 –16.00 น.
วันปิด วันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 การติดต่อ

 

              พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. (075) 341075
โทรสาร (075) 340419

ร้านจำหน่ายหนังสือทางวิชาการของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งหมด 109 เรื่อง และหนังสือจากเอกชนมาฝากจำหน่าย

การให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

                1.  การบริการบรรยายนำชมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ และผู้เยี่ยม
เยือนของทางราชการ
2.  การบริการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชาทั่วไป ในรูปของสื่อต่างๆ
เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสาร นอกจากนั้นยังบริการ สื่อทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อไว้ประกอบการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา
3.  การบริการจำหน่ายหนังสือ ทางด้านวิชาการด้านศิลปะ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ โปสการ์ดและจำหน่าย
ของที่ระลึกต่างๆ
4. 
นิทรรศการภาพถ่าย ให้ยืม/ เคลื่อนที่ ห้องสมุดศิลปะ โบราณคดี ภาพนิ่ง วีดีทัศน์

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ010 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ020 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ030 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ040 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ050 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ060 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ070 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ080 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ090 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ100 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ110 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ120 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ130 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ140 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ150 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ160 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ170 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ180

Comments

Comments