ต่อจากก่อนหน้านี้ ที่พาไปไหว้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กันแล้ว
ที่เที่ยวอีกแห่งที่อยากแนะนำก็คือ ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราชครับ
โดยอยู่ห่างวัดพระธาตุ มาไม่มาก ประมาณ 1 กม. ซึ่งศลาหลักเมืองที่นี่
เป็นศาลาทรงจตุรมุชสีขาวที่สวยงามมากครับ


แผนที่

แผนที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

แผนที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติโดยย่อของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมือง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสร้างสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคเอกชนก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง
เนื้อที่ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง
ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532
ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง
ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2542

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช
ในท้องที่ตำบลกระหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 เมตร
ลวดลายที่แกะสลัก ตั้งแต่ฐานซึ่งเป็นวงรอบเก้าชั้น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์)
หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง
รูปแบบการแกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้
และนครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ ประกอบพิธีเบิกเนตรหลักเมือง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมยอดชัยหลักเมืองเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2530
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง ในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ในการดำเนินงานทุกขั้น ตอน จะมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะปีพุทธศักราช 2528-2530 มีการประกอบพิธีกรรมถึง 12 พิธีกรรม อาทิ พิธีกรรมลอยชะตาเมือง
พิธีกรรมสะกดหินหลักเมือง พิธีกรรมปลักยักษ์เทวดาฯ เป็นต้น  จึงนับว่าศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้
ได้บังเกิดขึ้นด้วยความประณีตบรรจงอย่างมีภูมิหลัง และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
อีกทั้งจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวไทยใต้ในอดีต
และสองถึงความพยายามอนุรักษ์สร้างสรรค์ของชาวไทยใต้ปัจจุบันไว้อีกด้วย

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

 

นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

Comments

Comments